This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/07/15 at 17:09
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Halaga ng pagmamay-ari ng media

Naiimpluwensiyahan ng mass media kung paano titignan at pagtatalunan ang impormasyon sa lipunan. Ang pagsasarili at pluralismo ng media, gayundin ng mga opinyon at pananaw ng madlapati na ang kritisismo ng mga taong nakaluklok sa kapangyarihanay proteksyon ng isang masiglang demokratikong sistema. Ang pagsubaybay at pagtitiyak sa pluralismo ng pagmamay-ari ay unang hakbang tungo sa pagsasarili at kalayaang pumili:

Paano tatasahan ng tao ang pagkamapagkakatiwalaan ng impormasyon kung hindi nila kilala ang nagbibigay nito? Paano makapagtatrabaho nang maayos ang mamamahayag kung hindi nila kilala ang kumokontrol sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan? At paano haharapin ng mga otoridad ng media ang labis na konsentrasyon sa media kung hindi nila kilala kung sino ang nagpapatakbo nito? 

Ang balangkas ng pagmamay-ari ay maaaring makaapekto rin sa kung paano pangangasiwaan ng industriya ng media ang mga pangangailangan nito. Ito rin ang siyang humuhubog sa lakas ng ekonomiya at husay ng sektor ng media. Ito ang partikular na interes ng mga potensiyal na mamumuhunan.

Media at mga May-ari
Mga Importanteng Natuklasan
Mga Palatandaan ng mga Panganib sa Pluralismo ng Media
  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ